Cursus Mediawijsheid

Volgens serieus onderzoek zijn de meeste mensen meer dan acht uur per dag in de ban van de media, dus meer dan dat ze slapen en/of werken. Hoe kun je bewuster en actiever in plaats van passiever met de media omgaan? Voor

1000011010ekeken

Cursus Stadmaken

Overal in Nederland zijn burgers bezig met het veranderen en verbeteren van de wijk of buurt waarin zij leven, wonen en soms werken. Nu de oude politiek het vaak laat afweten nemen vele ZZP-ers of werkloos geworden academici het heft in eigen

1000001100ekeken

Cursus Wat wil ik met mijn leven

Wil je domweg gelukkig zijn? Rijk of beroemd worden? Ander werk? Een nieuwe relatie? Op zoek naar een creatieve vrijetijdsbesteding? Wegens enorm succes wordt de cursus die op deze vragen dieper ingaat opnieuw georganiseerd. Voor wie?Iedereen (jong of oud, allochtoon of autochtoon,

1000100000ekeken

Nico’s Nieuws Masterclass en workshop

In zijn boek Nico’s Nieuws bespreekt Nico Haasbroek de voortdurende crisis in de media en zijn antwoord daarop. Met de opkomst en groei van het internet komt de toekomst van de traditionele media meer en meer onder druk te staan en is

1000010001ekeken

Nico’s Nieuws Masterclass

In zijn nieuwe boek bespreekt Nico Haasbroek de voortdurende crisis in de media en zijn antwoord daarop. Met de opkomst en groei van het internet komt de toekomst van de traditionele media meer en meer onder druk te staan en is de

1000100100ekeken