Nieuwe politiek: deel 1

Ik ga de politiek in. Beter laat dan nooit.
Op 16 januari heb ik het registratieformulier ingevuld om me kandidaat te stellen voor Wij Delfshaven. Naast wat persoonlijke gegevens werd gevraagd om drie vragen te beantwoorden: Wie ben je? Wat wil je doen voor Wij? en Wat zijn jouw specialismen?

Laat ik eerst even uitleggen wie Wij Delfshaven is. Wij Delfshaven bestaat ruim vier jaar. Initiatiefnemers zijn Robbert de Vrieze en Jelle van der Molen. In de gebiedscommissie bezet WD twee zetels. Bij Wij Delfshaven draait het om de begrippen burgerkracht en doe-democratie en deze burgerbeweging onderscheidt zich van de traditionele politieke partijen door zich a-politiek te noemen. Wij vinden de politiek te belangrijk om alleen aan de politici over te laten.

Nu de vragen. Wie ik ben? Een man op leeftijd die met plezier als bewoner in zijn buurt actief is. De grote thema’s in mijn leven, zo schreef ik in mijn laatste boek ‘De Middellandman’, zijn journalistiek en de stad. Ik voel steeds minder affiniteit met de politiek, zoals die op het Binnenhof en in het Rotterdamse stadhuis bedreven wordt. Verder ben ik een generalist en autodiddact.

Wat ik wil doen voor Wij is samen met andere wijkbewoners Delfshaven een beetje veranderen en verbeteren. Daarbij gaat het in de eerste plaats om de agenda van de burger, niet om die van de instituties. Dingen als een samenleving waarin iedereen meetelt, goede zorg, duurzaamheid, onderwijs en veiligheid.

Mijn specialismen hebben te maken met communicatie en het toekomstbestendig maken van buurt en wijk. Ook weet ik aardig wat er in Middelland speelt en ik treed graag op als schakel tussen de bewonersclub stichting Boulevard en Delfshaven.

Het klopt wel dat ik de politiek in ga, maar dat zou ook wel eens van korte duur kunnen zijn als onvoldoende kiezers op Wij of Mij Delfshaven een stem uitbrengen. Ik sta als vierde op de lijst. De strijd zal hard zijn en de kans op een totale versplintering van het lokale politieke landschap groot.