DE MIDDELLANDMAN ON TOUR: 25 mei, Q4, Venlo

De eerste ‘Middellandman on tour’ was een succes. Grote opkomst (±20 personen) en hartelijke ontvangst door Geert van ‘Beej Benders’ en coördinatrice Rian Dings, aan het Mgr. Nolensplein. In een bovenzaaltje maakten we kennis met elkaar en vertelde ik mijn eerste indrukken

10100010001ekeken

Nieuwe Politiek: deel 3

Hoe dichter de verkiezingsdag van 21 maart nadert, hoe concreter mijn verhalen worden. Vandaag zal ik u vertellen hoe ik met Wij Delfshaven in contact kwam. Dat is precies vier jaar geleden. Puur toevallig raak ik op een mooie lentedag op het

1100010001ekeken

Nieuwe Politiek: deel 2

Hoewel ik nooit echt in de politiek heb gezeten, heb ik er in mijn leven wel veel mee te maken gehad. Hier volgt een korte schets. Laat ik met de familie, die oorspronkelijk uit Den Haag komt, beginnen. De vader van mijn

1011110110ekeken

Nieuwe Politiek: deel 1

Ik ga de politiek in. Beter laat dan nooit. Op 16 januari heb ik het registratieformulier ingevuld om me kandidaat te stellen voor Wij Delfshaven. Naast wat persoonlijke gegevens werd gevraagd om drie vragen te beantwoorden: Wie ben je? Wat wil je

10000110110ekeken

Nico de politiek in

In de Argus van 12 december 2017 schreef ik dit stukje. Oftewel: ik doe voor de wijk Delfshaven mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018!

1101001100ekeken
1 2 3 24