DAG 69; Hoe besteed en verdeel je 7 miljoen euro?

6 minuten leestijd
Start
101011011ekeken
6 minuten leestijd
4

Flyer wijkbijeenkomstI Feiten, cijfers en vragen
Het ziet er naar uit dat B en W van Rotterdam op 15 maart de begroting van Mooi, Mooier, Middelland (MMM) gaan behandelen. Ik heb net de concept-begroting ontvangen, die op 2 maart tussen 18.00 en 20.00 uur in het Wijkpaleis besproken gaat worden. Zonder toelichting is daar nog niet veel touw aan vast te knopen. Het gaat dus om € 7 miljoen die over drie jaar wordt uitgesmeerd. Aanvankelijk ging het volgens diverse bronnen om 9 miljoen euro. Vraag 1 is hoe dat verschil te verklaren is.
Dan de integrale begroting. Daarin wordt een onderscheid gemaakt tussen het collegeprogramma en de stedelijke programma’s, de vergroening, de kansrijke wijken, directie veilig en de clusters MO, 5 B en SO. Ik begrijp dat het daarbij om andere potten gaat. Dat leidt tot vraag 2: is het mogelijk een enigszins transparant beeld te geven van alle bronnen waaruit een wijk of buurt kan putten? In de Beatrijsstraat en omgeving ontvangt men bijvoorbeeld € 40.000 van Citylab010 en ik las ook ergens dat er vier miljoen euro is uitgetrokken voor vier bakfietswijken, waaronder Middelland, maar er zijn vast nog veel meer potjes.

Ik zoom nu in op de 7 miljoen van het collegeprogramma. Daarvan bedragen de totale uitgaven volgens de voorlopige begroting: € 9.206.685 (Is er toch 9 miljoen beschikbaar?).
De onderverdeling is als volgt:

  1. Overlast: bijna € 5 miljoen.
  2. Middellandstraat en Middellandplein: ruim € 2 miljoen
  3. Organisatie en communicatie: € 670.000,00
  4. Sociaal: ruim € 500.000,00
  5. Pleinen en plekken: € 260.00,00
  6. Verbindingen, routes, groen: € 450.000,00

De post die de meeste vragen oproept is: pm € 3.000.000,00 en pm 1.500.000,00. Dit betreft de vermindering van de overlast op de ’s-Gravendijkwal. Waarom staat daar ‘pm’ plus een bedrag? ‘Pm’ betekent dat er wel kosten verwacht worden, maar dat de hoogte daarvan niet bekend is.
De prijs voor de vreemdste uitgave gaat naar: ‘plintenaanpak 500.000,00’ (30 panden). Een plint is een onderstuk van een muur (of kamerwand). Misschien is het verstandig hiervoor meerdere offertes aan te vragen. Ik doe het samen met mijn Russische onderaannemer uit de buurt ongezien voor drie ton (grapje).

II Commentaar
Deze begroting draagt veel sporen van de oude politiek en ik voorspel dat de besluitvorming erover meer een top-down dan bottom-up karakter zal hebben. De hoofduitgaven zijn te herleiden naar het wijkprofiel met als elementen: fysiek, veilig en sociaal. Leuk om het profiel van Middelland en het oordeel van de bewoners te toetsen aan de voorgestelde uitgaven in de begroting. Ik heb de uitsplitsing naar Middelland opgevraagd, maar (nog) niet ontvangen. De factoren in het wijkprofiel worden objectief en subjectief onderzocht. Ik permitteer me als burger een subjectieve reactie.
Als cocreatie als een proces bedoeld is waarbij het gaat om meer evenwicht tusssen overheid en burger, dan zou de begroting van MMM nog meer van de wensen van de (actieve) bewoners van Middelland moeten weerspiegelen.
Als Middellandman vind ik het accent (ook in geld) op overlastbestrijding overdreven. Die overlast en ook die op de ’s-Gravendijkwal is helemaal niet zo’n probleem. Dat controleer ik zelf tijdens mijn wandelingen en gesprekken Ik heb ook een huisarts geïnterviewd die naast een opvang woont en dat niet als probleem ervaart (zie dag 49). Onzin om zo veel geld te steken in het verplaatsen van die instellingen. Terecht zegt de werkgroep dat we van overlast naar leefbaarheid toe moeten. In dat geval zou je dat ook veel sterker in de begroting tot uiting moeten brengen. Bijvoorbeeld door een stimuleringssubsidie te verstrekken aan theater Mooi Weer en Zo, dat zich sinds kort op de ’s-Gravendijkwal gevestigd heeft. Verder zie ik de tijdgeest onvoldoende gereflecteerd in de begroting. We hebben te maken met gedecentraliseerde zorg en vluchtelingenopvang. Waarom vertaalt zich dat niet in het zichtbaar extra financieren van de Zorgvrijstaat West en een kleinschalige opvang in de Graaf Florisstraat? En waarom gaan we initiatieven die inkomsten genereren niet meer stimuleren en belonen?
Is Mooi, Mooier, Middelland een exponent van een nieuwe koers, maak dan – al is het maar symbolisch – vijf procent (of nog meer) van het budget vrij voor nieuw beleid. Want wat gebeurt er na drie jaar? Is het geld voor Middelland dan opgedroogd? Zo ja, dan is dat een extra reden om een groepje deskundige bewoners na te laten denken over het in gang zetten van een nieuwe buurteconomie, waarin de bewoners zelf ook meer gaan investeren in hun woonomgeving. Desgevraagd neem ik graag het initiatief daar toe.

4 Comments

  1. Jaaah! Ik denk graag mee over een nieuwe buurteconomie. Met het ministerie van Binnenlandse zaken is WIJ samen met een paar andere gemeentes een prototype van een wijkboekhouding aan het ontwikkelen. Waar geldstromen in de wijk zichtbaar worden en nieuwe businesscases gebouwd kunnen worden: http://www.wijkboekhouding.nl/

  2. Een gemiste kans voor de wijk. Gelukkig ben ik in een vroeg stadium afgehaakt. Met een autistiche gebiedsvoorzitter met socialistische DDR reflexen was er helaas niets anders te verwachten. Hopelijk zijn over twee jaar van Harreman en zijn paladijnen verlost.

Geef een antwoord

Your email address will not be published.