DAG 68: gebiedsgids.nl/delfshaven

9 minuten leestijd

Screenshot gebiedsgidsOp het eerste gezicht ziet de gebiedsgids Delfshaven er goed en professioneel uit, en de techniek werkt. Maar je als niet goed geïnformeerde burger op zoek gaat naar informatie over de buurt waar je woont, dan zou gebiedsgids niet mijn eerste zoekterm zijn. Tik je ‘info Delfshaven’, wat meer voor de hand ligt, dan kom je niet uit bij de gebiedsgids. Aan mijn keukentafel praat ik met de maker van de site, Jan Mulder, over talrijke aspecten van de gebiedsgids Delfshaven. De homepage opent met de vraag ‘Wat zoek je?’. Ik neem de proef op de som met het actuele project Mooi, mooier Middelland en ik zie twaalf zoekresultaten. Die zijn nog niet logisch geordend en grondig geredigeerd. Wel krijg je de indruk dat het om een dynamisch proces gaat. De volgorde blijkt te worden bepaald door wat het meest gelezen wordt. Met mijn Middellandman-project bof ik. Het is op de eerste pagina gelijk te zien en de info is up-to-date. Dank u. Geen idee hoeveel mensen het lezen. Onder de vraag ‘Wat zoek je?’ staan nog negen onderwerpen waarop je kan inzoomen. Daarnaast zijn er de volgende rubrieken: Uitgelicht, laatste nieuws, komende activiteiten, trending items en Delfshaven op de kaart met een overdosis stippen die verwijzen naar interessante plekken en initiatieven. Het verschil tussen bijvoorbeeld uitgelicht en trending items vind ik niet helder. Ik wil ook weten hoe de gebiedsgids over Middelland bericht. Hier stuit ik opnieuw op 12 verhaaltjes. Flink veel feiten.

Mulder vertelt over het ontstaan van de site over Delfshaven en Middelland. In 2014 heeft hij met zijn bureau Westers een webportaal ontwikkeld voor het ministerie van Binnenlandse Zaken met als thema de inrichting en uitvoering van de gedecentraliseerde zorg bij de gemeenten. “Dat was de aanleiding om de gebiedsgids van de grond te tillen. Daar komt bij dat ik een lange traditie heb in het ondersteunen van bewonersorganisaties. Als stedenbouwkundige ben ik geïnteresseerd in de vraag hoe architectuur cohesie bevordert. Ik heb als architect veel voor Humanitas Rijnmond gewerkt en de visie die daar in de praktijk werd gebracht kwam goed van pas bij mijn opdracht voor Binnenlandse Zaken. Kort gezegd: het proces van gesloten instelling naar open gebouw. Ook met de vraag hoe architectuur kan bijdragen tot de vitalisering van ouderen? Bij dingen als bewoners- of cliëntenparticipatie vraagt men zich vaak af hoe je de bewoners in de buurt kan bereiken, en met welke technieken. Daar kan online communicatie als een soort moderne tamtam een rol in spelen. Ook al omdat de overheid zegt meer rechten te willen toekennen aan de bewoners en ondernemers in hun eigen woonomgeving. De vraag daarbij is hoe je dat organiseert en wat je als gemeente uit handen wilt geven. Je ontkomt er niet aan om daar het digitale element in mee te nemen. Wat je nu ziet is dat er heel veel nieuwe apps gaan ontstaan, op het gebied van veiligheid, leensystemen, en het met elkaar aan activiteiten deelnemen. De kennis is op dit moment oneindig groot. Denk maar aan Google. We denken er nu over na hoe je die het beste kunt voorprogrammeren, selecteren en aan doelgroepen presenteren. Daarmee heb ik geëxperimenteerd in het project Gemeenten van de Toekomst. Zo kom ik weer terug bij de gebiedsgids. Als er in een buurt sprake is van nieuwe ontwikkelingen, dan wil je eigenlijk dat de bewoners daar maximaal bij betrokken raken en wat is er dan mooier dan dat je een informatiesysteem op microniveau hebt dat laat zien wat er in jouw gebied gebeurt en dat zo is opgezet dat het kan mee kan groeien, op straat- buurt- of wijkniveau. Kijk naar de detailhandel. Filialen zijn verleden tijd, de gebiedsgids geeft een podium aan de invidiuele ondernemer. Daar zijn we mee bezig, met opereren vanuit transparantie. Maatwerk interessant voor bepaalde doelgroepen. We creëren geen content, maar we selecteren, filteren de juiste content. Ik maak steeds meer netwerken mee van betrokken mensen die becommentariëren wat belangrijk is om de informatie van de gids actueel te houden. Een dergelijk platform van netwerken kan de betrokkenheid bij zo’n project als “Mooi, mooier, Middelland experimenteel benaderen. Ook kan de gebiedsgids zo een goed middel zijn om de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning beter te laten functioneren.”

Jans woorden duizelen me enigszins. Oneindige kennis, nieuwe apps, ‘opereren vanuit transparantie’, ‘content filteren’, netwerken van betrokken mensen. De nieuwe tijd in een nieuwe taal. Tegelijkertijd wandel ik door de wijk en praat met mensen. Hun oude wijkgidsje is inmiddels opgelost in de cloud. Soms lijken het verschillende werelden. Wie weet wat de gebiedsgids is en waar je die kunt vinden? Wat doet een bewoner met de gids? Als Middellandman ervaar ik hoe moeilijk het is om tot mijn buurt door te dringen. Dat mensen mijn weblog zien wil nog niet zeggen dat ze hem lezen, laat staan dat ze er op reageren of dat mijn stukjes tot vormen van actie aanzetten. Ik doe er van alles bij, TV-interviews, talkshows, cursussen, om een begin van verbinding te bereiken.
Hoe zit dat met de gebiedsgids? Een site is een succes als die veel en frequent bezocht wordt. Een sprankelende, maar vooral actuele homepage is daarvoor een eerste vereiste. Als Middellander zou mijn voorkeur uitgaan naar:

  • kort het laatste (buurt)nieuws. Vandaag is dat de conceptbegroting voor de plannen in het kader van Mooi, Mooier, Middelland;
  • de agenda van de dag;
  • een actueel beeld (foto, illustratie of filmpje);
  • een slimme gebruiksaanwijzing;
  • de mogelijkheid om informatie te zoeken.

Daarnaast is het aardig om de plattegrond van de buurt te linken aan het nieuws en de agenda. Offline moet naadloos aansluiten bij online. Als we het over het verdienmodel hebben, doe ik de suggestie om met advertenties te gaan werken. Vreemd genoeg kan dat volgens mij de geloofwaardigheid van een site vergroten. Vroeger kon je het succes van een krant afmeten aan het soort en aantal adverteerders.

Mulder kan of wil in dit stadium niet veel kwijt over de begroting, de ranking en het aantal bezoekers van de gebiedsgids. Volgens hem moet de site kostendekkend kunnen zijn. “De meerwaarde van deze gids vind ik dat kleine bewonersinitiatieven zich zichtbaar kunnen maken en hun informatie zelf beheren. Dat is nu echt een gemis in de markt. Dat geldt ook voor het koppelen van allerlei initiatieven in een gebied.”
Langs deze weg roep ik alle Middellanders op om een actieve verhouding met de gebiedsgids Delfshaven aan te gaan.

 

 

 

 

 

Previous Story

DAG 67: Middelland-meisjes

Next Story

DAG 69; Hoe besteed en verdeel je 7 miljoen euro?