DAG 82: Toekomstmuziek

8 minuten leestijd

Schermafbeelding 2016-05-12 om 22.22.57In Middelland krioelt het van de werkgroepen, maar de belangrijkste werkgroep ontbreekt nog. Daarom richt ik nu, we schrijven 10 mei 2016, de werkgroep ‘Toekomst Middelland’ op en ik begin met mijzelf als enige lid te vergaderen.

Welkom Nico. Is er een agenda voor deze bijeenkomst?
“Absoluut. Er zijn, los van de notulen, ingekomen stukken en rondvraag, om te beginnen drie punten: 1) het doel van de werkgroep; 2) wie doen er mee en naar wat voor werkgroepleden gaan we op zoek?; en 3 ) wat gaat de werkgroep doen?”

Zijn er al ingekomen stukken?
“Nee, helaas nog niet. Misschien moeten we eerst een uitgaand stuk schrijven. Een verzoek om als werkgroep een rol te mogen gaan spelen in de cocreatie van Mooi, Mooier, Middelland.”

Weet jij een adres waar zo’n stuk heen moet?
“Geen idee. Het stadhuis? Het wjkpaleis? Pas probeerde ik de gebiedscommissie te bereiken via nummer 14010 en toen zei zo’n callservice-vrouw, die vermoedelijk ergens in the cloud zit, dat ze een terugbelnotitie zou maken.”

Ter zake graag.
“OK. De woorden zeggen het al, de werkgroep Toekomst moet een toekomstscenario voor Middelland bedenken. We hebben in het voorjaar enkele miljoenen van de gemeente ontvangen om overwegend oude plannen te gaan uitvoeren. Een deel daarvan komt de wijk zondermeer ten goede. Maar wat gaat er gebeuren als dat budget na drie jaar is uitgegeven? Zakt Middelland dan als een plumpudding in elkaar, of kunnen we dan met nieuwe toekomstbestendige modellen iets nieuws gaan klaarstomen? Ik ga even wat onderwerpen uit mijn mouw schudden waar we nu al onderzoek naar kunnen doen:

 • Een nieuw plan voor echte buurt-democratie.
  Na het verdwijnen van de deelgemeenten kwamen er gebiedscommissies, maar dat blijken rare gedrochten. Er is veel meer voor te zeggen om op buurtschaal te gaan opereren. Vooral als bewonersorganisatie? Met of zonder politieke partijen? Volgens de het loting-principe zoals David Van Reybrouck dat bepleit? Varianten genoeg om over na te denken.
 • Een nieuwe buurt-economie
  Begonnen zou moeten worden met het inventariseren van de bestaande geldstromen in de wijk. Hoeveel geld steekt de gemeente in de buurt? Wat doen de corporaties? Hoeveel ambtenaren werken er in de wijk en hoe zwaar drukken die op de buurtbegroting.? Wat voor potjes zijn er? Hoe gezond zijn de winkels en andere commerciële bedrijven? Hoe arm of rijk zijn de inwoners en hoeveel dragen zij in het totaal bij aan de lokale belastingen en heffingen?
  Ten tweede zou het uitgangspunt voor een nieuwe buurt-economie moeten zijn dat de buurt op termijn steeds meer zijn of haar eigen broekje op gaat houden, maar ook steeds minder andermans broek. Gebeurt dat niet, dan moet de gemeente voor zijn broek krijgen. Het is hoog tijd voor een nieuwe broekhouding (Nico Haasbroek).
  Bij het nadenken over een nieuwe lokale economie schieten mij allerlei ideeën te binnen:

– bemiddelde buurtbewoners aansporen om in de buurt te gaan investeren;
– het oprichten van een wijkinfesteringsfonds; aanhaken bij het WIJF-initiatief elders in Delfshaven;
– het bevorderen van coöperaties op het gebied van zorg, wonen, energie enz.: de Zorgvrijstaat Rotterdam West is al een goed begin;
– initiatieven ontplooien die kunnen bijdragen aan inkomsten voor de buurt;
– nagaan welke belastingen op buurtniveau geheven kunnen worden.
Het gaat hierbij niet om volledigheid, maar om spontane eerste opwellingen. Ik houd me beleefd aanbevolen voor aanvullende suggesties.

 • Aanpak van de kernproblemen
  Dat zijn:
  – de vergroting van de kloof tussen arm en rijk: dit probleem speelt ook in Middelland. Hoe maken we dat gat kleiner? In elk geval via meer betaalbare (huur)woningen. En door meer wijkbewoners in te schakelen bij de nieuwe plannen voor de buurt;
  – langs elkaar heen leven in plaats van samen leven. Lost dit probleem zich op den duur van zelf op? Ik denk het niet. Wat mij betreft moet er een bewust beleid opgestart worden om de uiteenlopende culturen in onze buurt meer in elkaar op te laten gaan. Op school, in de bedrijven, het verenigingsleven, de horeca en wat je nog meer kan bedenken. Een dergelijk beleid begint met het verkleinen van de eerdergenoemde kloof;
  – de zorg: die is gedecentraliseerd, maar nog alles behalve goed geregeld. Hoe zorgen we beter voor elkaar en wat doen we tegen vereenzaming in onze omgeving?;
  – het milieu: ik noem een paar hete hangijzers: de uitstoot van ongezonde stoffen door het verkeer, vooral bij de ’s-Gravendijkwal, de noodzaak om meer zonnepanelen te installeren, en het feit dat Middelland veel te stenig is.

Ben je niet een beetje te lang aan het woord met je verlanglijst aan grotendeels onhaalbare idealen?
“Maar dat is toch geen ramp als er verder niemand aanwezig is? Ik draaf gewoon door. Heerlijk als niemand je tegenspreekt.”

Wie moeten er mee doen aan de werkgroep Middelland?
“In dit stadium vooral slimme, veranderingsgezinde wijkbewoners. En graag ook experts op de door mij aangekaarte thema’s.”

En wat gaat de werkgroep doen?
“Laten we heel praktisch beginnen. Met een klein groepje specialisten een agenda opstellen. Ik vind dat de gemeente een van de oude confectiefabrieken aan de Middelland- en de Aleidisstraat onder gunstige voorwaarden beschikbaar zou moeten om uit te kunnen groeien tot een nieuw soort buurtcentrum. Op die plek zou de werkgroep ‘Toekomst Middelland’ een ruimte moeten krijgen om met haar onderzoek en plannen aan de slag te gaan. Het nieuwe buurtcentrum zou eigen inkomsten moeten gaan genereren en de gebruikers moeten in eerste instantie huur gaan betalen aan de gemeente als eigenaar van het pand.”

Heb je nog wat voor de rondvraag?
“Nee. Of ja: wanneer gaan we beginnen?”

KIJKTIP:
Kijk vrijdag 13 mei, vanaf 18,30 uur, naar Ode aan Middelland via de lokale omroep Open Rotterdam. In deel twee staat de Middellandstraat centraal.
In kapsalon Ben vertelt Ron van Gelder wat de werkgroep Middellandstraat van plan is.
Het Trio Wim Millenaar (woonachtig op de Mathenesserlaan) brengt een mooie muzikale latin ode aan Middelland.
Maxime Heemskerk (woonachtig in de Volmarijnstraat) leest voor uit het dagboek van De Middellandman.
Kijk, bazuin het rond en reageer!

0 0 stemmen
Artikel waardering
2 Reacties
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Adriaan Korthuis

Beste Middellandman, We hebben u gemist, vorige week vrijdag bij de Italiaanse Bruiloft in de tunnelbak van de ‘s-Gravendijkwal. Meer dan 150 bewoners van Middelland en het Oude Westen vierden daar het huwelijk tussen hun wijken, mogelijk gemaakt doordat de tunnelbak voor een aantal weken wegens onderhoud is gesloten. We… Lees verder »

Previous Story

DAG 81: Ode aan Middelland

Next Story

DAG 83: Ditjes en datjes