DAG 66: De problemen uit de statistieken zijn op de basisschool Palet ver te zoeken

4 minuten leestijd

Wat merkt de school van de onderkant van een buurt? Ik heb afgesproken met directeur Angelique Snoei en intern begeleider Mieke van Duijn van de OBS Delfshaven, locatie Palet, in de Lieve Verschuierstraat. Beiden wonen niet in Middelland.Onderwijsvrouwen
Op deze mooie school zitten tachtig kinderen. 90 procent is afkomstig uit een migrantenmilieu. Een echte mix, waarvan de meesten in de buurt wonen. Geen afspiegeling dus van de bevolking van Middelland, die voor ongeveer een derde wit en redelijk welgesteld is.
Er wordt Daltononderwijs gegeven, waarbij de nadruk meer valt op de eigen verantwoordelijkheid van het kind en planmatig zelfstandig werken.
We maken een rondje door de school. Ik kan mijn ogen niet geloven. Wat een verschil met de sombere school waar ik als kind op zat. Een aantal dingen vallen direct op: 1) De school is veel meer een integraal onderdeel van de buurt geworden. Ouders komen er ’s morgens koffie drinken en kunnen op verzoek participeren in het onderwijsproces. Er zijn buurtactiviteiten in de school zoals onlangs het afscheid van wijkagent Vos. Er worden naschoolse activiteiten georganiseerd (van zwemmen tot Arabische les) en er is sprake van samenwerking met andere scholen en wijkinitiatieven. 2) De school is goed geoutilleerd met een leerplein waar kinderen kunnen computeren, een speciale leeskliniek om taalproblemen aan te pakken en een speelplaats met tal van toestellen en speelmogelijkheden. 3) Er zijn veel mogelijkheden om speciale problemen te behandelen. Op aanvraag komt de logopedist langs, maar er wordt ook samengewerkt met Jeugd en Gezin, de leerplichtambtenaar, de gebiedsmanager en de politie.
We lopen allerlei punten langs die inzicht kunnen geven in onderkantproblemen, variërend van armoede tot gezondheid.

  • Spijbelen en vormen van verzuim. Er wordt niet gespijbeld en het verzuimniveau is normaal. Wel wordt wat vaker verlof aangevraagd als er bijvoorbeeld een sterfgeval in de familie ver van hier is of voor het vieren van religieuze feesten.
  • Luizen. Daar hebben ze op de locatie Palet geen last van. De jassen gaan in luizencapes.
  • Onderwijsresultaten. Die zijn normaal. Naarmate het opleidingsniveau van ouders lager is ontvangt een school meer financiële middelen. Gunstig is bovendien het feit dat de klassen klein zijn, van 20 tot 25 leerlingen.

Ik houd gemengde gevoelens over aan mijn bezoek aan Palet. Voor zover ik een beter inzicht wilde krijgen in kinderen en families aan de onderkant van Middelland is mijn missie mislukt. Volgens Angelique en Mieke is die onderkant op hun school niet zichtbaar, als ik af ga op hun antwoorden. Ze willen ook niet in alle gevallen het achterste van hun tong laten zien en zeggen daar goede redenen voor te hebben. Ook zeggen ze geen huisbezoeken af te leggen. De statistieken geven echter aan dat er in Middelland onmiskenbaar armoede, eenzaamheid, gezondheidsproblemen en criminaliteit voorkomen. Daar zou een school meer van moeten merken.
Mijn indruk van de Palet-school is overwegend positief, vooral vanwege de prettige sfeer die ik aantrof en de probleemgerichte aanpak van het team. Met hun wens om de school nog meer een afspiegeling van Middelland te laten zijn, wil ik graag een handje proberen te helpen. Ik stel voor om binnenkort een talkshow aan dat onderwerp te wijden.IMG_0561

Previous Story

DAG 65: Droomstraten De Drie Straatjes

Next Story

DAG 67: Middelland-meisjes