DAG 7: Start research

6 minuten leestijd
Start
10111111ekeken
6 minuten leestijd

Bulgaar


Op de ochtendwandeling met onze hond Pekka kom ik twee buurtbewoners tegen die gisteravond bij de eerste talkshow waren, Ank en Carlos. Ook fietst Gerard Peet voorbij. Hij heeft mooie boeken geschreven, waarin Middelland een prominente rol speelt. We praten even over de historie van de buurt en maken een afspraak.
Kort na het uitlaten belt Jelle Gunneweg van RTV Rijnmond aan, de omroep waar ik ooit de scepter zwaaide. Ze wil live iets doen met de Middellandman. Op het moment dat ik het verhaal over de omgewaaide boom vertel, komt er een jongetje aan met zijn mountainbike. Julien heet hij. Hij is lekker nieuwsgierig. Zegt dat hij Bulgaar is. “Moet je niet naar school”, vraag ik. “Ja”, roept ie, en hij lacht. Zo’n gesprekje met vreemde journalisten is veel leuker en leerzamer. Jelle werkt als een moderne journalist. Ze doet live radio, maar maakt ook foto’s en filmpjes voor de website van RTV Rijnmond. Ze zegt dit werk veel leuker te vinden dan in de tijd dat ik nog de baas was bij de regionale omroep. Maar ze erkent wel uit zichzelf dat de berichtgeving vandaag de dag sneller en korter is en dus ook minder diepgaand.

Info over Middelland (1)
Wat is er allemaal bekend over Middelland? Ik wil het tot op de bodem uitzoeken. In het gemeentearchief, de bibliotheek, op internet en bij de afdeling statistiek van de gemeente. Maar ik begin thuis. Daar beschikken we over een Rotterdam-bibliotheek, een radio- en TV-archief, een up-to-date knipselarchief, en het archief van het maandblad Nieuw Rotterdam waarvan in 2006 en 2007 tien nummers zijn verschenen, in totaal ongeveer 500 pagina’s. Middelland kwam daarin onder meer aan bod door een stuk over snackbar Peppie op de Nieuwe Binnenweg, een verhaal over oude bioscoop Capitol (eveneens op de Nieuwe Binnenweg), en een impressie van het blauwe huisje op een dak in de Beatrijsstraat. Ook hebben we een boekje en een dossier over Club Math., het café dat we rond 2003 runden bij de Mathenesserbrug. In mijn laatste drie boeken – Journaaljaren (2004), Nico’s Nieuws (2012) en Handel Dapper (2015) – speelt Rotterdam op verschillende manieren een rol. Het eerste gaat over Club Math., het tweede noemt een inbraak in ons huis in Middelland en in het meest recente schrijf ik over de vernieuwingsmogelijkheden voor Delfshaven na het verdwijnen van de deelgemeenten. Morgen ga ik op zoek naar het woord ‘Middelland’ in mijn grote boekenkast. Eerst ga ik mij nu nog even verdiepen in de mening van buurtbewoners over de plek waar zij leven, wonen en soms werken.

Oordeel bewoners over Middelland
Wat vinden de bewoners van Middelland van hun buurt? Een eerste indicatie levert het buurtonderzoek van het Algemeen Dagblad uit 2014, waarop 100.000 mensen reageeerden (zie www.ad.nl/buurtonderzoek) De algemene conclusie is dat de mensen van hun wijk houden. Ze drukken hun waardering uit in een 7,7. Zeventig procent van de ondervraagden zegt zo lang mogelijk in zijn of haar buurt te willen blijven wonen. Belangrijk voor bewoners zijn: 1) prettige buren; 2) veiligheid; 3) goede gezondheidszorg en 4) fijne scholen. Mensen blijken somber over de toekomst van hun buurt. De grootste zorg is dat veel voorzieningen worden wegbezuinigd. Verder valt op dat steden beter scoren dan dorpen. Ook is pikant dat in Rotterdam centrum 61 procent van de mensen bang is voor een overval.
Ik vraag verslaggever Leon van Heel of hij een uitsplitsing kan geven van de antwoorden die in Middelland (postcode 3021) zijn gegeven. Hij laat weten dat er in dat gebied maar twintig personen van de circa 12.000 inwoners hebben gereageerd. Dat vinden we te weinig om harde conclusies aan te verbinden. Leon:”Die lage respons kan natuurlijk ook wat zeggen over de wijk en/of ons lezerspubliek.”
De basisvragen uit het onderzoek zijn goed bruikbaar als leidraad bij mijn verdere research. De thema’s die aan de orde komen zijn: veiligheid, buren, zorg, onderwijs en mobiliteit. Ik vergelijk de vragen met die uit het onderzoek van de Gazet van Antwerpen en ik vind de zowel de vragen als de vraagstelling van de GVA net iets beter dan het AD. Concrete vragen als: ‘kent u de wijkagent?’, ‘zijn er voldoende winkels?’ en ‘bent u tevreden over het (stads)bestuur?’ kunnen tot een nog completer inzicht leiden. De vragen van beide kranten gaan begrijpelijk vooral uit van de bestaande toestand. Ik ben echter minstens zo benieuwd naar het oordeel over ideeën om de buurt te vernieuwen en te veranderen. In de werkgroep Communicatie van de Alliantie, die Middelland met zo’n negenmiljoen euro een extra zetje in de rug wil geven, hebben we bedacht om de andere werkgroepen die zich met dit proces bezighouden te verzoeken om ieder drie nieuwe vragen voor de buurtbewoners te formuleren.

Ik geef nu nog even niet toe aan de verleiding om de AD-vragen zelf te beantwoorden.

Geef een antwoord

Your email address will not be published.