Volksuniversiteit Rotterdam
Volksuniversiteit Rotterdam

DAG 23: Middelllandkunde

6 minuten leestijd
Volksuniversiteit Rotterdam
Volksuniversiteit Rotterdam

Vanaf 27 oktober ga ik aan de Rotterdamse Volksuniversiteit Middellandkunde doceren.  De cursus heet Rotterdam voor gevorderden, omdat we te weinig weten van de stad waarin we wonen. Door onze manier van leven zitten we vaak vastgeroest in patronen. We gaan steeds naar dezelfde winkels, eethuizen, terrassen, rijden – als we werk hebben –  dezelfde weg naar ons werk. Onze directe omgeving kennen we niet of nauwelijks. Idioot eigenlijk. Het is inspirerend om je actief met je eigen leefomgeving bezig te houden. Door nieuwe plekken te ontdekken en nieuwe buurtbewoners ontmoeten. Of iets met vluchtelingen te doen.

Kennis en contact voor ruim 11 Euro per uur

Hoe ziet de zesdelige cursus er in grote lijnen uit? Het begint met een vragenlijst omdat ik eerst de deelnemer beter wil leren kennen, zodat ik daar rekening mee kan houden. Mijn beginvraag is altijd: Op welke vraag wil jij/U een antwoord hebben om van de training een succes te maken?

Na de introductie en kennismaking geef ik een college over het project De Middellandman. Wat doe ik en wat leer ik en wat kan ik Middelland leren?

Als je deze blog leest, dan kun je nagaan of mijn idee om 100 dagen op deze manier buurtresearch te doen je aanspreekt. Les 3 gaat over manieren van informeren en communiceren: vooral online of de straat op? Meer de straat op en slimmer online werken zou wel eens het antwoord op die vraag kunnen zijn. Daarna gaan we het hebben over de nieuwe wijkeconomie.

Die zal niet langer vooral gebaseerd zijn op subsidies vanuit het stadhuis, maar op het ontwikkelen van eigen inkomsten, het investeren door bewoners in de buurt, in ruil voor meer invloed en zeggenschap. We gaan veel meer ruilen en delen. Les 5 is een workshop. We gaan met elkaar een model maken voor een nieuwe buurtaanpak. Van beneden naar boven. De cursus wordt afgerond met een leerzame terugblik, een kritische evaluatie en een vrolijk afscheid in café Vermeulen, om de hoek.

  • Ben je een actieve burger (of wil je dat meer worden) of ben je een kritische, veranderingsgezinde ambtenaar?
  • Ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling van wijken en buurten sinds het verdwijnen van de deelgemeenten; nieuwe vormen van democratie, zelforganisatie en integratie, maar ook in de toekomst van Rotterdam die je beter zelf kan bepalen dan laten gebeuren……….

Geef je dan op via: www.volksuniversiteitrotterdam.nl

We gaan van elkaars kennis profiteren en je maakt zelf uit hoeveel je van de aanbevolen informatie tot je wilt nemen. Er is ruimte voor maximaal 12 deelnemers. Wees er dus snel bij.

Wat heb ik zelf tot nu toe als Middellandman geleerd?

Nou, meer dan ik dacht. Toen ik met het project begon vond ik mijn eigen buurt vooral een beetje saai, maar van die indruk ben ik ondertussen helemaal genezen. Om te beginnen heb ik in korte tijd veel bijzondere Middellanders leren kennen. In willekeurige volgorde noem ik: Emmanuël, Winnie, Jeroen, Judith, Salih, Joke, Gerard, Jamila, Niels en Marieke. (Los van de buren en vrienden die ik al ken en de velen die ik hier nu vergeet) Verder heb ik nieuwe leuke plekken ontdekt. Ik noem spontaan: Filo, Filo, de Spoortuin, het wijkpaleis in wording, de nieuwe Espresso Dates, de expositie over de Zwaerdecroonstraat en de kapel van de stille aanbidding. Zoek zelf waar die plekken zijn en ga op internet de openingstijden na.

Ook Joke van Bilsen verstrekte goeie tips. (lees Dag 6) Ik heb de ‘Middelland-mix’ leren ervaren en waarderen, ik geniet van de snacks op de Binnenweg en ik ben er achter gekomen hoe ongelooflijk veel er gebeurt aan kleinschalige activiteiten. Tenslotte ben ik onder de indruk gekomen van de know how van veel mensen en instituten. Vooral de kennis van de gemeente Rotterdam en zijn wijkambtenaren is enorm groot en goed bruikbaar. Het is hier leefbaar zonder veel Leefbaar.(Grapje) En dan te bedenken dat ik nog maar net met mijn ontdekkingsreis begonnen ben.

Van wie is de stad, de wijk?

Ik keer nog even terug naar de cursus. We gaan met elkaar een bronnenlijst maken met belangrijke info over het cursus-thema. Die bronnen kunnen  boeken zijn, maar ook sites, radio- en TV-programma’s, personen, instituten en archieven. Om in de stemming te komen volgt hier mijn eerste boekenlijstje:

  • Tegen verkiezingen. David van Reybrouck
  • Verandering van tijdperk. Jan Rotmans
  • De krachtige stad. Leo Lucassen en Wim Willems
  • De veerkracht van wijken. Miriam van de Kamp

In het lesmateriaal zitten ook programma’s en boeken die ik zelf aan dit onderwerp heb gewijd. Vorige jaar maakte ik met mensen in Deventer het ‘Handel Dapper manifest’. Daaruit licht ik vier aanbevelingen:

  1. Laat je leiden door de vraag: van wie is de stad? (André Thomsen)
  2. Zoek naar vormen van zelfbeheer. (Adri Duivesteijn)
  3. Maak gebruik van de nieuwe burgerrechten. (Henk Cornelissen)
  4. Vraag bij het maken of lanceren van plannen: wie wordt hier beter van? (David Van Reybrouck)

Leuk om over na te denken.

Previous Story

DAG 22: Wat doet Middelland met vluchtelingen?

Next Story

DAG 24: Wijkagent Vos, afscheidsinterview