De Middellandman

2 minuten leestijd

DMM logo 01 CMYK zwart100 dagen lang reis ik als de Middellandman door mijn eigen buurt om deze plek en haar bewoners beter te leren kennen, en samen met geïnteresseerden ideeën op te doen voor nieuwe ontwikkelingen die Middelland in de nabije toekomst ten goede zouden kunnen komen.

Het gonst de laatste tijd van de activiteiten in Middelland. Burgemeester Aboutaleb wil enkele miljoenen in de wijk investeren en de bewoners is gevraagd om daarvoor ideeën te leveren.
Ik volg dit beoogde revitaliseringsproces al enkele maanden op de voet; met zowel bezoeken aan nogal voorspelbare bijeenkomsten met overwegend oude politiek en autochtone dominantie als verrassende ontmoetingen met bijvoorbeeld de nieuwe ondernemende Grieken in de buurt.
63 procent van de bewoners van Middelland is allochtoon en overwegend laag opgeleid. In een rapport van het Sociaal CultureelPlanbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid wordt de vrees uitgesproken dat Nederland zichzelf sociaal en cultureel in tweeën dreigt te delen tussen lager en hoger opgeleide mensen. De Middellandman vraagt zich af wat daarvan blijkt in zijn eigen buurt en hoe dat te voorkomen is.

Nadat ik me een te groot aantal jaren te buiten ben gegaan aan het managen van traditionele media, keer ik aan het begin van de eenentwintigste eeuw weer terug naar het begin. Zoals bejaarden kunnen terugvallen op hun kindertijd. Ik wil weer terug naar de kern, zoals ik ooit in mijn jonge jaren te werk ging. De journalistiek in dienst van de idealen en de daarbij behorende actie. De buurt waar ik woon is zo’n interessante mix van bewoners, ondernemers en actievoerders; ik ga het nog druk krijgen als Middellandman!

Als Middellandman doe ik bijna dagelijks verslag van mijn verkenningen in een blog op mijn site.
Ook organiseer ik regelmatig talkshows op allerlei plekken in Middelland, waarin ik bewoners met elkaar in contact breng en deskundigen interview over allerlei facetten van de buurt, zoals de sociale situatie en de zorg, het milieu, de economie en het onderwijs. De eerste bijeenkomst is op 8 september om 20.00 uur in de Oranjerie in de Volmarijnstraat 34.

Next Story

Aankondiging: De Middellandman