DAG 10: Hoe leven we minder langs elkaar heen?

3 minuten leestijd

Een van de belangrijkste kwesties die ik als Middellandman wil onderzoeken is de vraag: Leven wij in Middelland te veel langs elkaar heen? En zo ja, waarom doen we dat? Ik wil dat we juist minder langs elkaar heen leven, en daarom wil ik ook verder nagaan hoe we als bewoners meer kunnen mixen. Zonder in irritant politiek correct gedrag te vervallen. Soms moet je even de tijd nemen om rustig over vragen na te denken.
De ontwerper van Middelland, G.J. de Jongh, heeft indertijd bewust een wijk willen maken bestaande uit rijke en arme mensen. Dat getuigde van visie. In de loop der tijd lijkt er een nieuwe tweedeling te zijn ontstaan: naast Rotterdammers zijn er ook mensen van buiten de stad in de buurt komen wonen, zowel vanuit binnen- als uit buitenland. Hoe mooi zou het zijn als al die mensen optimaal prettig met elkaar samenleven? Er zijn al plekken waar dat gebeurt, maar het kan allemaal beter.
Vandaag heb ik met twee mensen gebrainstormd over dit onderwerp. De schrijver en entertainer Derek Otte, die op de Joost van Geelstraat 17a heeft gewoond (en waarover ik op dag 5 enthousiast verslag deed) is graag bereid om zijn visie te geven. Hij is volgende week dinsdagavond mijn gast tijdens de tweede talkshow. Die vindt plaats in Espresso Dates op het Middellandplein 21 B. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is gratis.
Ook had ik een goed gesprek met Gerard Peet, ex-PvdA-raadslid, wonend aan de ‘verkeerde’ kant van de Heemraadssingel en bekend van zijn prachtige boeken over die singel en over de Binnenweg. We hadden het er over dat je dat streven naar minder langs elkaar heen leven misschien niet moet willen forceren, en er op moet vertrouwen dat het vanzelf de goede kant op gaat. Peet noemde voorbeelden van scholen waar het goed gaat, het Pakistaanse restaurant op de Nieuwe Binnenweg waar iedereen door elkaar heen zit, en gemengde sportverenigingen. Volgens hem wonen er in Middelland ook veel ‘mixed koppels’. Kijken of we daar een beter zicht op kunnen krijgen. Of we zouden op zoek kunnen gaan naar de overeenkomst tussen binnen- en buitenlandse ‘import’ in de wijk.
DMM logo 01 CMYK zwartEuropa heeft op dit moment te maken met een enorme exodus van vluchtelingen. Over wie zouden wij ons hier kunnen ontfermen? Er moeten vast wel lege huizen of kantoren te vinden zijn om medemensen onderdak te bieden.

 

 

Previous Story

DAG 9: Info over Middelland

Next Story

DAG 11: De opperbazen van de Claes de Vrieselaan