DAG 84: Column

Oude politiek Dat is Den Haag. Coalitiepolitiek vanuit een dichtgetimmerd regeerakkoord. Oeverloos gezeur over het lijsttrekkerschap binnen de PvdA. Een lang zomerreces. De gesloten cultuur van het Binnenhof. Eindeloze parlementaire enquêtes door parlementariërs die concluderen dat het parlement voor de zoveelste maal

1010100111ekeken

DAG 83: Ditjes en datjes

Ook als er in de ogen van de Middellandman een paar dagen betrekkelijk weinig gebeurt, dan toch kunnen kleine dingetjes veelbetekenend zijn. Een kijkje in de keuken, puntsgewijs. I. Nadat ik in kapsalon Ben aan de Tweede Middellandstraat een gesprek met Ron

111110111ekeken

DAG 82: Toekomstmuziek

In Middelland krioelt het van de werkgroepen, maar de belangrijkste werkgroep ontbreekt nog. Daarom richt ik nu, we schrijven 10 mei 2016, de werkgroep ‘Toekomst Middelland’ op en ik begin met mijzelf als enige lid te vergaderen. Welkom Nico. Is er een

1110100000ekeken

DAG 81: Ode aan Middelland

Op 29 april verschijnt de reprotage over de Middellandman in de Rotterdam-bijlage van de NRC. Een regelrechte coverstory. Het logo van de Middellandman is op de Beukelsdijk geprojecteerd. Drie pagina’s en zeven foto’s. Misschien wat veel van het goede, al kan publiciteit

1000101111ekeken

DAG 80: Het midden van Middelland

Na het schrijven over de buiten- en onderkant van Middelland wil ik vandaag op zoek naar het midden van Middelland. Op de plattegrond van Delfshaven heb ik lijnen getrokken tussen de vier tegenover elkaar liggende hoeken van de wijk. Die kruisen elkaar

111101100ekeken
1 3 4 5 6 7 21